Presentaties Seed Money Projecten 2023

Bert van ReesNieuws

In 2023 zijn 15 Seed Money Projecten uitgevoerd bij de topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Seed Money Projecten dienen als opstart (ofwel als ‘seed’) voor internationale samenwerkingsverbanden voor Nederlands MKB uit de Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen sector. Hierbij staat het vormen van een consortium centraal. Het doel van een SMP is om bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling van een lokaal land- en of tuinbouwsysteem.

Het resultaat van een Seed Money Project is een plan voor haalbaarheid van internationale samenwerking. Dit kan zijn een onderzoeksvoorstel bij Wageningen Research of een andere kennisinstelling voor de jaarlijkse PPS-call, maar ook een plan voor een andere regeling via bijvoorbeeld RVO, BuZa of internationale organisatie.

De Seed Money Projecten worden gepresenteerd op donderdag 14 december 2023 via een digitale websessie.

Tijdens de presentaties zullen de trekkers van de projecten ingaan op het resultaat van het SMP en de mogelijke follow up. Naast de trekkers vanuit onderzoek en bedrijfsleven zijn vertegenwoordigers van TKI-A&F en TKI-T&U, de coördinatoren internationalisering van beide topsectoren, het ministerie van LNV en RVO uitgenodigd. Doel is om gezamenlijk een beeld te vormen van de effectiviteit van het instrument en van de kansen die de verschillende SMP bieden op een vervolgtraject.

De bijeenkomsten zijn in principe openbaar, u kunt deze aankondiging doorsturen naar bedrijven en organisaties in uw netwerk. Voor deelname graag aanmelden. Bekijk hier het programma.

Deel dit bericht