14 september: agrifood meets geo

adminNieuws

Hoe kan geo-informatie bijdragen aan een duurzamer voedselsysteem? Wie benieuwd is naar de potentiële rol van geo in de agrifoodsector is van harte welkom bij de bijeenkomst AgriFood meets Geo op donderdag 14 september bij ZLTO in Den Bosch.

De agrarische sector digitaliseert en dataficeert in razend tempo en de locatie (geo) speelt hierbij een belangrijke rol. Denk aan precisielandbouw (drones, satellieten, sensoren, gps) waardoor boeren en tuinders veel zuiniger omgaan met nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen.

Maar met slimme geologistiek en -marketing kunnen ook voedselketens worden verkort en verduurzaamd. Zoals slimme, eenvoudige mobiele apps die tijdig waarschuwen voor droogte of ziekten. Geodata kunnen boeren helpen bij het ontwikkelen van nieuwe diensten in de groene ruimte, het opwekken van energie of het verlenen van zorg.

Tijdens de bijeenkomst op 14 september maakt u kennis met visies, beleid en innovaties op het gebied van geo. De bijeenkomst AgriFood meets Geo is een interactieve kennis- en netwerkdag. Kom luisteren, leren en ontmoeten. Het doel van deze dag is te komen tot nieuwe inzichten en oplossingen die bijdragen aan het verduurzamen van het voedselsysteem. Deze dag is een samenwerking van ZLTO, HAS Hogeschool en Ruimteschepper. Meer info: http://agrifoodmeetsgeo.nl

Deel dit bericht