136 projectideeën ingediend na PPS-oproep

Bert van ReesNieuws

Maar liefst 136 projectideeën zijn ingediend na de oproep van begin maart voor PPS-projecten. De vraag voor financiële steun vanuit de topsector bedraagt in totaal € 26 miljoen voor startjaar 2019 (beschikbaar is € 8 miljoen in 2019). Omdat de meeste projecten drie tot vier jaar lopen, ligt het totale publieke budget dat met de ideeën gemoeid is op ongeveer € 88  miljoen. De deelnemende bedrijven stellen hier hetzelfde budget (in cash en/of in kind) tegenover.

Voor alle kernthema’s uit de kennis- en innovatieagenda zijn projectideeën ingediend. Er zijn 18 ideeën ingediend die onder twee thema’s vallen. De verdeling van de projectideeën is als volgt:

  • Consument & Maatschappij: 17 ideeën
  • Klimaatneutraal: 37 ideeën
  • Gezond & Veilig: 44 ideeën
  • Circulair: 37 ideeën
  • Slimme Technologie: 19 ideeën

De projectideeën zijn beoordeeld door de kernthemacommissies op passendheid bij de agenda en de prioriteiten van de topsector. Alle indieners hebben inmiddels bericht gekregen. Hierbij zijn drie categorieën onderscheiden:

  1. Het verzoek om het projectidee verder uit te werken tot een volledig voorstel, eventueel met opmerkingen (75 projectideeën)
  2. Het verzoek om nog eens kritisch te kijken en een aantal zaken te veranderen (46 projectideeën)
  3. Het advies om het voorstel niet verder uit te werken (15 projectideeën)

In een flink aantal gevallen is ook het advies gegeven om samen te werken met de indieners van één of meerdere andere voorstellen. De projectvoorstellen die voor 1 juli zijn ingediend, worden vervolgens door onafhankelijke commissies beoordeeld. Deze adviezen van deze commissies vormen de basis voor de honorering van de projecten die volgend jaar kunnen starten.

Deel dit bericht