120 nieuwe projecten starten in 2020

Bert van ReesNieuws

In 2020 starten 120 nieuwe PPS-projecten bij de Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. De projecten hebben in totaal een budget van € 150 miljoen. Daarvan financiert de overheid € 74,4 miljoen. De projecten dragen bij aan de beantwoording van de kennis- en innovatieopgaven uit de nieuwe Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel.

De Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen hebben in het voorjaar een gezamenlijke oproep voor nieuwe projecten gedaan. Deze oproep leverde 269 projectideeën op. Daarvan zijn er in totaal 170 uitgewerkt tot projectvoorstellen. Op basis van de kwaliteit van het voorstel en beschikbaar budget zijn 120 projectvoorstellen geselecteerd voor honorering.

De gehonoreerde projecten geven antwoorden op één of meerdere kennis- en innovatieopgaven die voortvloeien uit de missies onder het thema Landbouw, Water, Voedsel. Deze missies zijn in het voorjaar vastgesteld door het kabinet en zijn inmiddels uitgewerkt in een kennis- en innovatieagenda door de topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem.

Veel belangstelling missie Kringlooplandbouw
Binnen de missie Kringlooplandbouw starten volgend jaar de meeste projecten (44), gevolgd door de missie Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel (30). Binnen Sleutel technologieën starten 25 projecten. De missies Klimaatadaptie en water (14 gehonoreerde projecten) en Klimaatneutrale productie (7) zijn kleiner, maar de intentie is deze te laten groeien, deels via inzet van ander budgetten, deels via samenwerking met topsector Water en Maritiem.

Oproep opnieuw overtekend
Vanuit de sector blijft er veel belangstelling voor de regeling. Voor de 170 ingediende projectvoorstellen werd in totaal € 107 miljoen budget van de overheid gevraagd. Daarvan konden 120 projecten gehonoreerd worden met een bijdrage van de overheid van € 74,4 miljoen. Ook in voorgaande jaren werd de oproep steevast overtekend.

Deel dit bericht