10 december: presentatie resultaten Seed Money Projecten 2020

Bert van ReesNieuws

Op 10 december worden de resultaten gepresenteerd van de 15 Seed Money Projecten die in 2020 zijn uitgevoerd bij de topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Seed Money Projecten (SMP’s) dienen als opstart (ofwel als ‘seed’) voor internationale samenwerkingsverbanden voor Nederlands MKB uit de Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen sector. Hierbij staat het vormen van een consortium centraal. Het doel van een SMP is om bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling van een lokaal land- en of tuinbouwsysteem.

Het resultaat van een Seed Money Project is een plan voor haalbaarheid van internationale samenwerking. Dit kan zijn een onderzoeksvoorstel bij Wageningen Research of een andere kennisinstelling voor de jaarlijkse PPS-call, maar ook een plan voor een andere regeling via bijvoorbeeld RVO, BuZa of internationale organisatie. De Seed Money Projecten worden gepresenteerd op 10 december 2020 via een digitale websessie. De presentatie zijn geordend in blokken per werelddeel (zie onderstaand).

Tijdens de presentaties gaan de trekkers van de projecten in op het resultaat van het SMP en de mogelijke follow up. De bijeenkomsten zijn openbaar. Wilt u deelnemen, dan kunt u een inlogcode aanvragen via e-mail.

Tijdstip Titel
Blok 1: Oost Azië
9.00 Japan: A circular – data driven dairy sector in Hokkaido
9.25 China: Sustainable production of traditional Chinese medicine for skincare products
9.50 Malaysia: Valorisation of palm oil mill effluent to hydrogen and biogas
10.15 Vietnam: Possibilities for sustainable climate resilient livestock farming in Vietnamese deltas under pressure
10.40 PAUZE
Blok 2: Afrika
11.00 Tanzania: From obstacle to opportunity: valorisation of algae produced in fish farms
11.25 Kenya: Elephant grass production in Kenia and valorization towards fodder and biobased packaging materials
11.50 Africa: Agro-meteorological advisory services for Africa
12.15 LUNCH
 
Blok 3: Zuid Azië
13.00 India: Investigating opportunities for Dutch AgriFoodTech Knowledge to help Transform Indian AgriFood systems
13.25 India: INdoDutch TAskforce against Food LOss and Waste
13.50 Bangladesh: Feasibility study to identify bottlenecks and opportunities for improving the processing quality of potatoes in Bangladesh
14.15 Myanmar: Improving market access for true potato seed in Myanmar
14.40 Nepal: Greenhouse design for climate conditions in the Kathamandu Valley of Nepal.
15.05 PAUZE
Blok 4: Midden- en Zuid-Amerika       
15.15 Brazil: Smarter soybean production through Dutch and Brazilian technology and know-how integration
15.40 Mexico: Enabling MEXican fresh produce export to Europe
16.05 Colombia: Protein transition in Colombia; Insects as feed for a circular agriculture
16.30 Einde

Deel dit bericht