Kringloopwijzer

Bert van ReesMKlimaatneutraal, Voorbeeldproject

De Kringloopwijzer wordt ontwikkeld tot een bedrijfsmanagementprogramma dat op een individueel melkveebedrijf de efficiëntie van stikstof, fosfaat en koolstof per schakel in het bedrijfssysteem nauwkeurig kaart brengt en vergelijkt met norm- en referentiewaarden. De Kringloopwijzer ondersteunt melkveehouders bij managementbeslissingen om bij te dragen aan het circulair benutten van grondstoffen en het verminderen van stikstof- en broeikasgasemissies.

Deel dit bericht