TKI-voorzitter Adema: Meer inzetten op valorisatie

Bert van ReesGeen onderdeel van een categorie, Nieuws

Per 1 november is Cees-Jan Adema de nieuwe voorzitter van TKI Agri & Food. Hij nam de rol over van Margrethe Jonkman. Hij wil de komende jaren extra aandacht geven aan het tot waarde brengen van onderzoeksresultaten: ‘Onderzoek heeft pas echt impact als de resultaten in de praktijk worden gebruikt.’

Cees-Jan Adema vindt de topsector een belangrijke ontmoetingsplaats voor alle geledingen van de agrifoodsector: ‘Het is bij uitstek de plaats waar overheden, bedrijven en kennisinstellingen uit de hectiek van alle dag stappen en samen kunnen bepalen hoe de sector kan blijven voldoen aan de wensen van de maatschappij en zo succesvol kan blijven. We staan als sector voor twee belangrijke opgaven: We moeten de voedselproductie verder verduurzamen. Tegelijkertijd moeten we het voedselaanbod nog gezonder maken en moeten we ervoor zorgen dat de gezonde keuze ook de logische keuze wordt. De nieuwe Kennis- en Innovatie-Agenda Landbouw, Water, Voedsel biedt hier de komende jaren ook veel ruimte voor partijen die hiermee aan de slag willen.’

Adema heeft het voorzitterschap overgenomen van Margrethe Jonkman die voorzitter van het College van Bestuur van de VU is geworden: ‘. Margrethe was een fantastische voorzitter. Ze heeft zich de afgelopen jaren met veel passie en drive ingezet om innovatie in de agrifoodsector te stimuleren. Ik heb altijd veel bewondering gehad voor haar aanpak. Ze is een echte verbinder die haar enorme netwerk op de juiste manier heeft ingezet om de agrifoodsector.’

Adema ziet dat het TKI, zowel op bureauniveau als op bestuurlijk niveau, een goede basis heeft om de uitdagingen aan te pakken: ‘Het bureau heeft bijvoorbeeld met de totstandkoming van de kennis- en innovatie-agenda haar kwaliteit opnieuw bewezen. Er is een enorme berg werk verzet en ik ben trots op het eindresultaat. Het TKI-bestuur heeft een mooie, gebalanceerde samenstelling: samen vertegenwoordigen we de hele sector en alle disciplines. Ik ben zeer gemotiveerd om met z’n allen de komende jaren te werken aan een stevige agrifoodsector die oog heeft voor maatschappelijke ontwikkelingen en ook internationaal een belangrijke rol blijft spelen.’

Nu met de nieuwe kennis- en innovatie-agenda de koers is uitgezet, wil Adema meer aandacht besteden aan valorisatie: ‘We moeten stevig inzetten op het nog beter benutten van ontwikkelde kennis. Er zit nog veel meer potentie in innovatieprojecten voor een bredere groep bedrijven. Niet alleen grote bedrijven, maar ook kleine bedrijven. Daarom zou ik graag ook willen kijken naar wat nodig is om de opgedane kennis in te zetten bij meer bedrijven.  Ik zou het mooi vinden als we de komende jaren nog beter in beeld krijgen wat eventuele obstakels zijn en daarvan leren, want we komen pas tot een duurzame, gezonde agrifoodsector als onze investeringen in innovatie omgezet kunnen worden tot nog meer impact op de markt.’

Deel dit bericht