PPS-project DOOPT: Zelf profiteren van de data van je boerenbedrijf

Bert van ReesGeen onderdeel van een categorie

Op en over een boerenbedrijf wordt via verschillende systemen al heel veel waardevolle data verzameld. De boer zelf profiteert er echter vaak het minste van. In het PPS-project DOOPT willen brancheorganisaties en dataverzamelende bedrijven hier verandering in brengen. Goed voor de individuele boer én voor een verdere digitalisering van de sector.

“DOOPT staat voor Data Op Orde in de Open Teelten”, vertelt penvoerder Corné Kempenaar van BO Akkerbouw: “De titel geeft precies aan waar het nu aan schort in de landbouw: via verschillende apps en toepassingen verzamelen veel partijen data over de bedrijfvoering. Dit gebeurt onder verschillende standaarden en zonder een uniforme gedragscode. Met als gevolg dat de boer zelf de verschillende datastromen niet kan samenbrengen en er zelf mee aan de slag kan. Ik ben ervan overtuigd dat dit een belangrijke reden is waarom de digitalisering in de landbouw stagneert.

In het project brengen brancheorganisaties en dataverzamelende bedrijven hier verandering in. Tamme van der Wal is directeur van BioScope en initiator van DOOPT: “Wij leveren onze klanten data waarmee ze bijvoorbeeld hun teelt kunnen optimaliseren. We zien dat het combineren van data uit verschillende bronnen goud waard is en op dit moment tegelijkertijd een enorme klus. In het project stellen we een gedragscode voor dataverzamelaars op, werken we aan criteria voor software op en spreken we over standaard-formats voor data. We willen met DOOPT de datapositie van de boer bijtrekken zodat het bedrijf een volwaardige partij is in agrifoodketens met grip op data van en over het eigen bedrijf, niet allen voor bedrijf- en ketenoptimalisatie, maar ook voor alle verantwoordingsverplichtingen die op boerenbedrijven en verwerkende bedrijven afkomen.”, vertelt Van der Wal: “Daarmee lossen we de huidige versnippering op en kan een boer écht profiteren van de voordelen die digitalisering te bieden heeft.”

Drie tips voor een succesvolle indiening
Tamme van der Wal en Corné Kempenaar hebben de volgende tips voor een succesvolle indiening en projectuitvoering:

  1. Bedenk goed of je plan binnen de PPS-regeling past. De regeling is bedoeld voor pre-competitief onderzoek waarvoor de resultaten interessant zijn voor het collectief en echt bijdragen aan de doelstellingen van de kennis- en innovatie-agenda.
  2. De regeling maakt het financieel mogelijk om wetenschappelijke onderzoekskracht in te schakelen. Zorg dat je als bedrijf ook capaciteit hebt voor je eigen aandeel in het project. Zie het als een investering, niet als verdienmodel.
  3. Zorg dat je het doel ook tijdens de uitvoering goed voor ogen houdt. Het is heel verleidelijk om er nieuwe, aanverwante onderwerpen bij te pakken, maar dit gaat uiteindelijk ten koste van het projectsucces.

Binnen DOOPT werken de volgende partijen samen: AgriDataservices BioScope, Agrifirm NWE, AgroConnect, BO Akkerbouw, AVEBE, Cosun, Cumela Nederland, Hortivation, LTO Bedrijven, LTO Noord, Stichting Boer en Data, VAA Data Works Holding, Wageningen Plant Research, Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO), ZuivelNL

Deel dit bericht