NWO-oproep voor onderzoek naar biodiversiteit en biotische stress in voedsel- en sierteelt

Bert van ReesGeen onderdeel van een categorie, Nieuws

Nederlandse productiesystemen voor voedsel en sierteelt kennen zeer hoge opbrengsten, maar dragen ook bij aan een sterke afname van de biodiversiteit. Eén van de gevolgen daarvan is dat  gewassen vatbaarder worden voor ziektes of plagen. De nieuwe NWO-oproep Biodiversiteit en biotische stress in primaire productiesystemen’ richt zich op interdisciplinair onderzoek naar systemen die biodiversiteit helpen te vergroten. Naar verwachting gaat de oproeping in september open.

De oproep richt zich op het genereren van kennis over hoe de integratie van meer biodiversiteit de weerbaarheid tegen biotische stress in productiesystemen kan verhogen. De gebruikte methoden moeten de biodiversiteit substantieel verhogen, waarbij gekeken kan worden naar zowel het productiesysteem zelf als de natuur daaromheen. Belangrijke vragen daarbij zijn hoe zo’n dergelijk systeem eruit ziet en wat de transformatie er naartoe vraagt op economisch en maatschappelijk vlak. Belangrijk is dat er sprake is van een systematische aanpak op bedrijfs-, regio- en/of ketenniveau. De oproep richt zich op de volgende drie onderzoeksonderwerpen:

  • productiesystemen met hogere diversiteit
  • het effect van aanpassingen van het productiesysteem op biotische stress
  • maatschappelijke context en implementatie

Meer informatie

Deel dit bericht