Nieuwe oproep voor internationaal onderzoek op gebied van ontwikkelingsdoelen

Bert van ReesGeen onderdeel van een categorie

De Global Research Council (GRC) pilot call Sustainable Development Goals (SDG’s) is open. Deze oproep heeft als doel wetenschappelijk gefundeerde innovatieve resultaten te versterken voor de uitvoering van impactgerichte activiteiten. Zo kan een bijdrage worden geleverd aan het bereiken van SDG’s (duurzame ontwikkelingsdoelen). De voorlopige deadline voor het indienen van een intentieverklaring is 5 augustus 2022.

Binnen deze oproep kan financiering worden aangevraagd voor projecten die gebaseerd zijn op lopende of recent (uiterlijk in 2017) afgeronde onderzoeks- en/of innovatieprojecten. Het onderzoek en de resultaten van de gefinancierde projecten dienen een maatschappelijke impact te hebben en de bestaansmiddelen van lokale gemeenschappen te verbeteren.

Doel van de oproep

Het doel van de oproep is om de uitvoering van de SDG’s te bespoedigen door het toepassen van de resultaten van lopende of recent voltooide onderzoeks- en innovatieprojecten. Met deze aanpak kan de op kennis gebaseerde verwezenlijking van de SDG’s op zowel lokale als regionale schaal worden geïmplementeerd.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over deze oproep op www.nwo.nl.

Deel dit bericht