Matchmaking NWO call ‘Smart solutions for horti- and agriculture’ 19 februari 2019

Bert van ReesGeen onderdeel van een categorie, Nieuws

Op dinsdagmiddag 19 februari organiseert NWO een informatie- en matchmakingbijeenkomst over de call Smart solutions for horti- and agriculture. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd om onderzoekers met elkaar en met andere partijen in contact te brengen. Een aanmeldformulier vindt u op www.nwo.nl/smartsolutions. Aanmelden kan tot 12 februari 12.00 uur.

Voor deze call kunnen consortia van onderzoekers en private partijen financiering aanvragen voor onderzoek dat zich richt op slimme, nieuwe oplossingen die leiden tot duurzame en circulaire land- en tuinbouw systemen en tegelijkertijd een gezond inkomen voor boeren en land- en tuinbouw gerelateerde bedrijven mogelijk maken. Toepassing van high-tech systemen en materialen en de nieuwe mogelijkheden van ICT zullen de land- en tuinbouw helpen de maatschappelijke uitdagingen waar zij voor staan beter te adresseren.

Onderzoeksuitdagingen
“Smart Solutions for horti- and agriculture” richt zich op vier onderzoeksuitdagingen:

  • Sensorsystemen
  • Dataverwerking en -analyse
  • Modellering, controle en besluitsondersteuning
  • Activering en robotica

Voor wie
Een hoofdaanvrager doet de aanvraag namens een projectconsortium. Dit projectconsortium bestaat uit tenminste één kennisinstelling en tenminste één private partij. Daarnaast kunnen andere private en/of (semi-) publieke partijen deel uit maken van het consortium.

Programma en locatie
Het programma start om 12.30 u met een lunch. Om 13.00 uur wordt een toelichting op de call, een vragenronde en de matchmaking gehouden. Deze duurt tot 16.00 uur. De sessie wordt gehouden bij Meeting Partner, Churchilllaan 11 in Utrecht, 12de etage.

Budget
Het budget is € 3.9M, voor een project kan maximaal 800.000 euro NWO-financiering aangevraagd worden. Er geldt een matchingsverplichting.

Tijdlijn
De deadline voor het indienen van aanvragen is 09 april 2019, 14:00 uur. Het besluit door NWO op basis van het advies van de beoordelingscommissie vindt plaats in oktober 2019.

Kijk op de website voor meer informatie over de matchmaking en de call. Voor vragen over de call en de matchmaking kunt u mailen met smartsolutions@nwo.nl.

Deel dit bericht