Projecten

Projecten

Alle onderzoeks- en innovatieprojecten van Topsector Agri & Food vallen binnen de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel die in samenspraak met de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en de Topsector Water & Maritiem is ontwikkeld.

Klik op onderstaande links voor een overzicht van de projecten binnen de zes missies:

Seed Money Projecten van de werklijn internationalisering zijn gericht op internationale marktverkenning en consortiumvorming. U vindt hier een overzicht van de projecten.