Projecten

Alle onderzoeks- en innovatieprojecten van Topsector Agri & Food vallen binnen de missie van de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel die in samenspraak met de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en de Topsector Water & Maritiem is ontwikkeld. Deze Kennis- en Innovatieagenda richt zich op zes missies:

  • Kringlooplandbouw
  • Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie
  • Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied
  • Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
  • Duurzame en veilige Noordzee en andere wateren
  • Nederland is en blijft de best beschermde en leefbare delta
  • Sleuteltechnologie├źn