Werkgebied TKI:
kernthema Consument & Maatschappij


Consument-gestuurde ketens

Centraal in dit kernthema staat de ontwikkeling van consument-gestuurde ketens, die op innovatieve en efficiënte wijze gezonde en duurzame producten ontwikkelen, produceren en vermarkten. En daarmee bijdragen aan het algemeen maatschappelijk welzijn en een economisch sterke keten. De focus ligt daarbij op de keuzebekwame consument die kiest voor een gezond voedselpatroon en een gezonde levensstijl.

Meer specifiek richt dit kernthema zich op:

  • De keuzebekwame consument: gepersonaliseerde voedingsadviezen, voedings- en conceptontwikkeling voor algemene populaties en doelgroepen, koopgedrag en bereiding (product en recept);
  • Voorzien in aanbod van duurzame, veilige en gezonde producten: ontwikkeling consument-gestuurde ketens met bijzondere aandacht voor de retail, foodservice en zorgsector, nieuwe verdienmodellen voor de agrifoodsector;
  • Maatschappelijk draagvlak en consumentenvertrouwen: verbondenheid burgers bij voedselproductiesystemen, educatie, versterken vertrouwen in en imago van de agrifoodsector, transparantie in de keten.

Klik hier voor een volledige beschrijving van het kernthema.

Klik hier voor de samenstelling van het kernthemateam.

Activiteiten

De huidige activiteiten bestaan uit 20 lopende PPS-projecten en programma’s die in de vorige kennis- en innovatieagenda waren ondergebracht in de roadmaps Consument en Keten en Voeding en Gezondheid. Daarnaast zijn er algemene activiteiten gericht op het vergroten van de kennis over de agrifoodsector en haar producten en op de verbinding met de maatschappij. Voorbeelden daarvan zijn de Dutch AgriFood Week en het programma Jong leren eten.

De komende jaren willen we specifiek inzetten op een praktijkgericht programma voor consumentenonderzoek samen met de retail en foodservice en op een fundamenteel programma “Transities en de menselijke maat / Healthy lifestyle innovations” samen met de Topsectoren Creatief, Energie, Life Sciences & Health en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Projecten

Bekijk het projectoverzicht Cosument & Maatschappij op de desktopversie.

Projecten

Alle kennis- en innovatieprojecten die behoren tot het kernthema Consument & Veiligheid vindt u in het projectenoverzicht.


Kernthema’s TKI Agri&Food

Consument & Maatschappij

Thematrekkers

Gemma Tacken
0317-484803
E-mail

Garmt Dijksterhuis
0317-489779
E-mail

Innovatiemakelaars

Gerry Hemink
06-55858705
E-mail

Mark Oude Luttikhuis
06-53269110
E-mail