Prijsvraag voor agri-wateroplossingen in Mekong Delta

Bert van ReesNieuws

De Nederlandse ambassade in Vietnam heeft een prijsvraag uitgeschreven voor duurzame, innovatieve concepten waarin Nederlandse oplossingen specifiek gemaakt zijn voor de agri-waterproblematiek in de Mekong Delta. Dit is voor Nederlandse … Read More

Virtuele missie naar Zuidoost-Azië

Bert van ReesNieuws

Van 12 oktober tot en met 11 december organiseert RVO een online handelsreis naar Indonesië, Maleisië, Singapore, Thailand of Vietnam. De 5 snelgroeiende economieën van de Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties … Read More

Kennis-op-Maat-project zet in op weerbaarheid gewassen

Bert van ReesNieuws

In het Kennis-op-Maat-project Kennistransfer Plantgezondheid werken verschillende partijen samen aan het sneller praktijkrijp maken van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van weerbare gewassen. LTO Nederland, NFO, BO Akkerbouw, Glastuinbouw Nederland … Read More

Deadline PPS-voorstellen 14 september

Bert van ReesNieuws

Op 14 september sluit de oproep voor voorstellen voor PPS-projecten die invulling geven aan de Kennis- en Innovatieagenda van de topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & … Read More