Duurzame dierlijke eiwitten


Samenvatting

Door de groeiende wereldbevolking en veranderende eetpatronen, is er wereldwijd een groeiende vraag naar dierlijk eiwit. Om deze vraag op een duurzame manier en met oog voor dierenwelzijn en diergezondheid in te vullen, kan veefokkerij een belangrijke bijdrage leveren.

Wat doet het project eraan?
Binnen het project werken de grote fokkerijorganisaties samen aan de ontwikkeling van nieuwe hulpmiddelen voor verbetering van de dierfokkerij. Daarbij wordt uiteraard gebruik gemaakt van de razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van genomics. Het project richt zich op de ontwikkeling van geavanceerde statistische toepassingen en bio-informatica-toepassingen om de relatie tussen genetica en eigenschappen te ontrafelen. Daarnaast worden methoden en kennis ontwikkeld om eigenschappen zoals gedrag, voedselefficiency en gevoeligheid voor ziekten te kunnen meten.

Wat levert het op?
Het project heeft al tal van nieuwe inzichten opgeleverd die toegepast kunnen worden bij de ontwikkeling van nieuwe koeien-, kippen-, vleeskuiken- en varkensrassen. Een uitgebreide beschrijving van de projectresultaten vindt u op www.breed4food.com.

Projectinfo

Projecttitel: Breed4Food
Projectnummer: TKI AF-12018
Looptijd: 2012 –
Budget publiek: € 3.349.000
Budget privaat: € 20.007.000
Projectpartners: Wageningen Research, CRV, Cobb Europe, Hendrix Genetics Research, TOPIGS