Topsector Agri & Food: maatschappelijke uitdagingen en economische kansen


Maatschappelijke uitdagingen

De wereld staat voor enorme uitdagingen. In de komende generatie neemt de wereldbevolking met 2 miljard mensen toe. Daarnaast lijden vandaag de dag 800 miljoen mensen aan chronische honger of gebrek aan goede voeding. We moeten dus meer voedsel produceren dan ooit tevoren. Tegelijkertijd vragen verschillende trends om ander voedsel. Door de wereldwijd toenemende welvaart, stijgt de vraag naar hoogwaardige eiwitten zoals groente, zuivel en vlees. Een groeiend aandeel van de bevolking heeft te kampen met dieet-gerelateerde gezondheidsproblemen (obesitas, diabetes) en steeds vaker kiezen consumenten ook bewust voor gezonder en duurzaam voedsel. De Nederlandse agrarische sector heeft weliswaar wereldwijd de laagste impact per kilogram voedsel op milieu, klimaat en biodiversiteit, maar verdere verbetering is nodig en ook mogelijk. Daarom is extra aandacht nodig voor de ontwikkeling van klimaatneutrale, weerbare en robuuste productiesystemen, waarbij ook circulariteit en het hergebruik van rest- en nevenstromen belangrijk zijn. Ook dierenwelzijn is en blijft een belangrijk topic.

Economische kansen

De Nederlandse agrifoodsector heeft een aantal sterke troeven in huis. We zijn internationaal marktleider, hebben een sterke, innovatieve en hoogproductieve sector, met een zeer efficiënte logistiek en verwerking. We hebben de beste kennisinstellingen ter wereld en de publiek-private samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden zit ons in de genen. Door de handen in elkaar te slaan, kunnen we maatschappelijke uitdagingen aan en tegelijkertijd de economische kracht van de sector versterken. Dit doen we nationaal én internationaal.


Nederlandse agrarische goederenexport naar productgroep, raming 2016 Bron: CBS, raming nov-dec 2016 door CBS en Wageningen Economic Research

Kennis- en innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel

In het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid legt het kabinet zijn ambities voor een aantal grote maatschappelijke thema’s vast in missies. De topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem hebben voor de missies op het gebied van landbouw, water en voedsel gezamenlijk een kennis- en innovatieagenda opgesteld.

Nederland heeft te maken met een aantal stevige uitdagingen op het gebied van landbouw, water en voedsel. Ons voedselproductiesysteem moet daarom in de komende jaren bijgebogen worden tot een systeem dat klimaatneutraal werkt, grondstoffen hergebruikt, geen negatieve impact op het milieu heeft en ruimte biedt aan biodiversiteit. Tegelijkertijd moet de consumptie van gezond en duurzaam voedsel worden gestimuleerd, moet voedselverspilling verder tegengegaan worden en moet er gewerkt worden aan de waardering voor voedsel en groen, daarbij blijven goede verdienmodellen voor de hele keten, inclusief de boer en tuinder belangrijk.

De kennis- en innovatieagenda bestaat uit de volgende missies:

 • Natuur
 • Land- en tuinbouw
 • Gebiedsinrichting en water
 • Voedsel
 • Noordzee en grote wateren
 • Veilige delta
 • Sleuteltechnologieën

Topsector Agri & Food stimuleert nieuwe kennis en innovaties, in de eerste plaats door het opzetten en financieren van onderzoeks- en innovatieprojecten. Daarbij gaat het niet alleen om fundamenteel en toegepast onderzoek, maar juist ook om valorisatie.

Topteam Agri & Food

De eindverantwoordelijkheid voor Topsector Agri & Food ligt bij het Topteam, dat is samengesteld uit vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, wetenschap en overheid (de ‘gouden driehoek’). Het Topteam vormt het dagelijks bestuur en wordt voorgezeten door een boegbeeld uit de sector.

Dirk Duijzer
Boegbeeld

  Joris Baecke
  akkerbouwer, bestuurder LTO Nederland

  Marten van den Berg
  DG Agro ministerie van LNV

  Nils den Besten
  RvC FrieslandCampina

  Marit van Egmond
  CEO Albert Heijn,
  lid CBL

  Gerda Feunekes
  Directeur AFSG – WUR

  David Foursert
  CEO Avebe

  Leo den Hartog
  Directeur R&D Nutreco

   Nederlandse topsectoren

   De Topsector Agri & Food is één van de 9 topsectoren waar Nederland wereldwijd in uitblinkt. Bedrijfsleven, universiteiten, onderzoekscentra, overheden en maatschappelijke organisaties werken samen aan kennis en innovatie, internationalisering, human capital en aan het verminderen van regeldruk om deze positie nog sterker te maken.


   Downloads

   De belangrijkste documenten over Topsector Agri & Food vindt u in de bibliotheek.


   Werkgebieden Topsector Agri & Food