Kalveren beter gehouden


Samenvatting

Wat is er aan de hand?
De opvang en opfok van kalveren kan nog worden geoptimaliseerd. In veel gevallen ontwikkelen de kalveren zich niet goed en treden gezondheidsproblemen op. Een groeiende groep consumenten stelt bovendien kritische vragen over het scheiden van kalf en koe.

Wat doet het project eraan?
Dit project ontwikkelt nieuwe kennis en inzichten gericht op het verhogen van de weerbaarheid en vitaliteit van het jonge kalf op het melkveebedrijf en innovaties in de keten te bereiken. Daarmee wil de melkveesector een significante bijdrage leveren aan een betere gezondheid en welzijn van het kalf en het antibioticagebruik verder terugbrengen. Tegelijkertijd onderzoekt het project wat de objectieve voors en tegens zijn van het scheiden van kalf en koe.

Wat levert het project op?
Het project levert aanknopingspunten om de opvang en opfok van kalveren verder te verbeteren en brengt in kaart welke situatie voor kalf en koe de meest wenselijke is.

Projectinfo

Projecttitel: 1H4F-Kansen voor het Kalf in de Keten (AF 16185)
Kernthema: Circulair
Looptijd: 2017 – 2021
Budget publiek: € 880.000
Budget privaat: € 880.000
Projectleider: Tjeerd Kimman | Website
Betrokken partijen: LTO Nederland, ZuivelNL, NZO, Louis Bolk Instituut, Wageningen University & Research.


Share this Post