Fijnstof de baas in de pluimveehouderij


Samenvatting

Wat is er aan de hand?
De pluimveehouderij in Nederland staat voor de uitdaging om de emissies van fijnstof in tien jaar tijd te reduceren met 50 tot 70 procent, om zo risico’s voor de volksgezondheid te verminderen. Hoewel er verschillende technieken beschikbaar, is het niet eenvoudig om met dergelijke technieken hoge reducties te behalen zonder in te boeten op andere duurzaamheidsdoelstellingen, zoals diergezondheid en dierenwelzijn.

Wat doet het project eraan?
Dit project is gericht op het interactief ontwerpen én mogelijk maken van pluimveehouderij die de risico’s voor de gezondheid van omwonenden door onder andere de emissies van fijnstof, endotoxinen en ammoniak aanzienlijk vermindert en tegelijkertijd een verbetering van dierenwelzijn en diergezondheid realiseert. Dit vereist niet alleen systeemvernieuwing op het schaalniveau van het houderijsysteem, maar ook op het niveau van lokale gemeenschappen, waarin pluimveehouderij een prominente rol speelt. Het gaat daarbij niet alleen om technologische vernieuwing, maar ook om een structurele verbetering van de relaties en communicatie met de omgeving, vernieuwde wet- en regelgeving en handhaving/toepassing daarvan, en het scheppen van voorwaarden in de keten om investeringen terug te verdienen.

Wat levert het project op?
Het project levert minimaal drie systeemvernieuwingen op het niveau van de houderij met duidelijk perspectief op realisatie en adoptie in de markt, verschillende ontwerpprincipes die doorontwikkeld zijn tot toepassingen voor bestaande stallen, en minimaal één coherent gebiedsontwerp waarin de moderne pluimveehouderij in harmonie met de omgeving kan produceren.

Projectinfo

Projecttitel: Emissie fijnstof Duurzame Veehouderij (AF 16204-a)
Kernthema: Klimaatneutraal
Looptijd: 2017 – 2020
Budget publiek: € 942.000
Budget privaat: € 722.000
Projectleider: Tommie Ponsioen
Betrokken partijen: Alliantie Verduurzaming Voeding, Flora Holland, GroentenFruitHuis, Superunie, Sligro, Albron, Benefits of Nature, Unilever, PRé Consultants, Elanco, Grodan, Wageningen University & Research.


Share this Post