Voedselproductie op verzilte bodem


Samenvatting

Verzilte grond is een groeiend probleem in de wereld, ook in Nederland. Op deze grond is reguliere teelt niet mogelijk. In het project Voedselproductie op verzilte bodem ontwikkelen drie bedrijven een vernieuwende strategie voor teelt op zilte grond. ‘Goede’ schimmels en bacteriën spelen hierin een belangrijke rol. De nieuwe strategie moet reguliere voedselproductie mogelijk maken zonder dat het zoutpercentage in de bodem stijgt. Dit biedt kansen in landen die te kampen hebben met de gevolgen van verzilting. Wat is er aan de hand? Verzilte landbouwgrond is een wereldwijd probleem. Alleen al in Afrika is 70 miljoen hectare grond te zout voor reguliere landbouw. Ook in Nederland hebben we met dit probleem te maken. Naar verwachting bestaat in 2030 circa 125.000 hectare van ons land uit verzilte grond. Reguliere landbouw is daarop niet meer mogelijk. Dit vormt een gevaar voor de voedselzekerheid en heeft ook negatieve maatschappelijke en economische effecten. Wat doet het project daaraan? In het project Voedselproductie op verzilte bodem onderzoeken de projectpartners Texel Saline, Zilt Proefbedrijf en Biomygreen BV of de sterk verminderde groei van gewassen is tegen te gaan met behulp van een vernieuwende benaderingswijze. Zij willen hiervoor goedaardige bodemschimmels (mycorrhizaschimmels) en bodembacteriën gebruiken. Uitgangspunt is om rendabele teelt op verzilte grond mogelijk te maken, op een duurzame manier. De projectpartners gaan dus uit van het benutten van verzilting, in plaats van het bestrijden hiervan. Wat levert het project op? In dit project beogen de partners een teeltstrategie te ontwikkelen op basis van mycorrhizaschimmels en bacteriën. Deze strategie moet voedselproductie op zilte grond mogelijk maken. In het project wordt gewerkt met aardappel, tarwe, zeekraal, zeeaster en ijskruid. Een zouttolerante aardappel is al gevonden, maar de kwaliteit en opbrengst hiervan moeten zich nog verder verbeteren. Hiervoor maken de partners gebruik van de juiste schimmels en bacteriën. Welk probleem lost dit op? Dankzij de nieuwe teeltstrategie wordt het mogelijk reguliere voedselproductie te bedrijven zonder dat het zoutpercentage in de bodem stijgt of het bodemleven op een andere manier negatief wordt beïnvloed. Hierdoor krijgt zilte grond in Nederland een nuttige bestemming. Daarnaast kan de aardappelsector ook in een verziltende omgeving doorgaan met de teelt. Het blijft zo mogelijk een groeiende bevolking te voeden. Hoe groter de productie en consumptie van zilte groenten, hoe beter het is voor de economie. Boeren richten zich op de teelt van zilte gewassen en verwerkers nemen verpakkers in dient. Zo ontstaat een nieuwe voedselketen, die overal ter wereld kansrijk is. In Afrika, maar ook in landen als Pakistan, Israël, Iran en de Arabische landen. Veel van deze landen zijn economisch sterk, maar beschikken niet over de kennis en techniek om met verzilting om te gaan. Hier ligt een unieke kans voor de Nederlandse agrofoodsector.

Bronnen

Projectinfo

Projecttitel: Voedselproductie op verzilte bodem Projectnummer: MIT-15005 Looptijd: 2016-2017 Budget publiek: € 199.500 Projectpartners: Texel Saline B.V., Biomygreen B.V., Zilt Proefbedrijf B.V.


Share this Post