Nieuwe cholesterolverlagende producten


Samenvatting

Bij toeval ontdekte ESA een bacterie die na drie weken leidt tot een verlaging van het LDL-cholesterolgehalte met 45%. Het Nederlandse bedrijf ezCol verwierf het patent op deze bacterie en ontwikkelde een vernieuwende kweektechnologie. Deze technologie opent de deur voor toepassing van de bacterie als ingrediënt voor nieuwe, hoogwaardige cholesterolverlagende producten.

Wat is er aan de hand?
Onderzoekers van de European Space Agency ontdekten in hun onderzoek voor een Mars-missie als neveneffect een bacterie die na drie weken leidt tot een verlaging van het LDL-cholesterolgehalte met 45%.

De bacterie verlaagt niet het totale cholesterolgehalte, maar alleen het LDL, terwijl het HDL (het ‘goede’ cholesterol) op niveau blijft. De bacterie kan daarbij een belangrijke rol spelen in de bestrijding van hart- en vaatziekten. Het komt vaker voor dat ESA iets ontdekt dat niet direct interessant is voor toepassing aan boord van een ruimteschip maar wel maatschappelijk-economisch belang heeft. Daarom heeft de organisatie een programma voor verdere ontwikkeling van dergelijke spin-offs, waaraan ook initiatiefnemer ezCol heeft deelgenomen.

Wat doet het project daaraan?
EzCol heeft het patent op de bacterie overgenomen van TNO. Eind vorig decennium ging het bedrijf op zoek naar potentiële investeerders om samen het commercialiseringsproces op te pakken. Deze gesprekken met investeerders liepen op niets uit. Via de MIT-regeling vond ezCol precies het steuntje in de rug dat nodig was. In het project hebben meerdere partners hun krachten gebundeld om een revolutionair neutraceutical product via een industrieel kweekproces te ontwikkelen.

De groeiomstandigheden van de bacterie zijn te vergelijken met die van sommige algen zodat algenkwekers onderdeel uitmaken van de groep projectpartners. Doel van het project was, de kweek van het natuurlijke micro-organisme in een pilotinstallatie om te zetten in hoogwaardige duurzame voedselcomponenten. Uitgangspunten daarbij waren dat de micro-organismen in een continu proces en tegen een concurrerende prijs te produceren moeten zijn.

Wat levert het project op?
Het project heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van een nieuwe, opschaalbare kweektechnologie. Daarbij wordt het azijnzuur als koolstofbron op een vernieuwende manier omgezet in hoogwaardige biomassa. Dit gebeurt in speciaal daarvoor ontwikkelde kweekbassins via LED-verlichting uit gepatenteerde assimilatielampen.

Welk probleem lost dit op?
De nieuwe kweektechnologie opent de deur voor nieuwe, hoogwaardige, cholesterolverlagende preparaten. Deze zijn in een grote verscheidenheid aan voedingsmiddelen te verwerken, zoals in boter of yoghurt. Het ontwikkelde product is volledig biologisch en kan ook als ingredient voor medicijnen dienen. LDL is een belangrijke veroorzaker van hart- en vaatziekten, wereldwijd de meest voorkomende soort ziekten die ook in economisch opkomende landen als China en India sterk toenemen. Effectieve cholesterolverlagers kunnen veel levens redden. En doordat ze aandoeningen voorkomen, kunnen de kosten voor gezondheidszorg flink dalen.

De economische kansen voor het product zijn groot: de markt voor functional foods bedraagd € 2,5 miljard met een jaarlijkse groei van 7,4%. De farmaceutische markt voor cholesterolverlagende producten bedraagt op jaarbasis € 22 miljard.

Links
Artikel in EMVI: Bacterie met sterallures
Presentatie Rob Suters, CEO ezCol BV.

Projectinfo

Projecttitel: Nieuwe cholesterolverlagende producten
Projectnummer: FNDM-120005
Looptijd: 2013-2014
Budget publiek: € 393.045
Budget privaat: € 775.000
Projectpartners: ezCol BV, AW van Bennekom, AF&F, Maja Investments, TNO, SCK*CEN (België)


Share this Post