Food2Learn: het verband tussen krill olie, rijk aan omega-3, en schoolprestaties


Samenvatting

Vis eten is voor sommige groepen mensen aantoonbaar goed voor hun cognitief functioneren. Welk effect omega 3-vetzuren uit vis hebben op de leerprestaties van adolescenten, is nog niet duidelijk aangetoond. In het meerjarig onderzoeksproject Food2Learn wordt het effect van krill olie, rijk aan deze omega-3 vetzuren, en cognitieve prestaties, mentaal welbevinden en schoolprestaties van 14- en 15-jarige scholieren onderzocht.

Wat is er aan de hand?
Vis eten is goed voor het cognitief functioneren van ouderen en van kinderen met bijvoorbeeld autisme of ADHD. Er is alleen weinig bekend over het verband tussen vis eten en leerprestaties van gezonde adolescenten. In eerder onderzoek van de Open Universiteit werd een dergelijk verband al wel vastgesteld, maar alleen op basis van de antwoorden van proefpersonen en niet op basis van bloedonderzoek. Ook was niet vast te stellen dat het één, het eten van vis, leidt tot het ander: betere schoolresultaten.

Wat doet het project daaraan?
In het project Food2Learn wordt onderzocht of omega 3-vetzuren de leerprestaties van scholieren kunnen verbeteren. Dit gebeurt in dubbelblind onderzoek bij gezonde scholieren van 14- 15 jaar met een lage dosis omega 3-vetzuren in hun bloed. De helft van de leerlingen slikt ene jaar lang krill olie, een voedingssupplement rijk aan omega-3 vetzuren. Krill is een schaaldiertje dat voorkomt in Noordelijke zeeën. De andere helft van de leerlingen krijgt een placebo. De bloedwaarden van de leerlingen worden regelmatig gemeten. Eventueel wordt de dosis omega 3-voedingssupplementen tussentijds aangepast totdat de optimale concentratie in het bloed bereikt is.

Binnen het project werken de onderzoekers van de Open Universiteit samen met private partners die de supplementen leveren en die de vetzuuranalyses uitvoeren.

Wat levert het project op?
Het project meet allereerst het effect van omega 3-vetzuren op leerprestaties. Daarbij kijken de onderzoekers naar de gemiddelde cijfers voor Nederlands, Engels en wiskunde. Verder onderzoeken zij het effect op cognitieve prestaties, gedrag, zelfvertrouwen en motivatie. Door oogbewegingen te registreren, kijken de onderzoekers ook naar concentratie en de cognitieve verwerking van informatie.

Welk probleem lost dit op?
Het project levert meer kennis op over de invloed van omega 3-vetzuren op de schoolprestaties en het gedrag van schoolleerlingen. De kennis hierover is momenteel nog beperkt.

Bronnen
Blog op website Food2Learn

Projectinfo

Projecttitel: Food2learn: effect of omega3 LCPUFA intervention on learning, behaviour and visual processing
Projectnummer: NWO-13002
Looptijd: 2013-2017
Budget: € 500.000
Projectpartners: Open Universiteit, Aker Biomarine, Omegametrix


Share this Post