Meer groente op het bord


Samenvatting

Wat is er aan de hand?
De meeste Nederlanders eten veel te weinig groente. Met name jongeren, mensen met een allochtone afkomst en mensen met een lage sociaal-economische status scoren slecht.

Wat doet het project eraan?
Om de groenteconsumptie substantieel te stimuleren, is er behoefte aan een sterke verbreding van het productaanbod. Naast verse minimaal bewerkte groenten, zijn juist de groenterijke producten, die verwerkte groenten bevatten, interessant. Het doel dit project is de groenteconsumptie verhogen door het ontwikkelen van een gevarieerd productaanbod geschikt voor eetmomenten buiten de warme maaltijd.

Wat levert het project op?
Er was tot nu toe weinig aandacht voor lage SES en allochtone Nederlanders, terwijl deze doelgroepen vaak ongezonde voedselkeuzes maken. Dit onderzoek levert groenteproducten op die aansluiten op de behoeften van deze doelgroepen. Door juist deze groepen te helpen gezonder te eten draagt dit project sterk bij aan de preventie van leefstijl gerelateerde ziekten.

Projectinfo

Projecttitel: Groente als ingrediënt (AF 16073)
Kernthema: Consument en Maatschappij
Looptijd: 2017 – 2020
Budget publiek: € 192.000
Budget privaat: € 201.000
Projectleider: Monique Vingerhoeds
Betrokken partijen: Proverka, Peter van Halder, Hutten, Scelta, Stichting Jong Helmond Lekker Gezond, GGD Hart van Brabant, Gemeente Helmond, HAS Hogeschool, Wageningen University & Research.


Share this Post