Leren van elkaar


Samenvatting

Wat is er aan de hand?
Consumenten stellen steeds strengere en nieuwe eisen aan de duurzaamheid van producten. Kleine organisaties zijn vaak flexibel genoeg om daar snel op in te spelen, maar hebben ook behoefte om te kunnen spiegelen met externe partijen.

Wat doet het project eraan?
In dit project werken de varkensvleesproducent Keten Duurzaam Ketenbeheer en Cono Kaasmakers samen aan innovaties. Ze brengen samen meer structuur in hun eigen innovatieagenda’s, leren van elkaars ervaringen en vertalen elkaars resultaten naar hun eigen situatie.

Wat levert het project op?
Het project helpt beide bedrijven bij de verwezenlijking van hun duurzaamheidsdoelstellingen. Tegelijkertijd kunnen andere bedrijven profiteren van de ervaring die wordt opgedaan met deze vorm van samenwerking.

Projectinfo

Projecttitel: Verwaarden en Verduurzamen (AF 12007)
Kernthema: Circulair
Looptijd: 2013 – 2016
Budget publiek: € 529.000
Budget privaat: € 529.000
Projectleider: Alfons Beldmanwebsite
Betrokken partijen: Keten Duurzaam Varkensvlees, CONO Kaasmakers, Wageningen University & Research.


Share this Post