Duurzaamheid in beeld


Samenvatting

Wat is er aan de hand?
Veel bedrijven werken aan de verduurzaming van hun producten en productieprocessen. Toch is het moeilijk om zicht te krijgen in hoeverre ze duurzaam werken en waar de grootste duurzaamheidswinsten gemaakt kunnen worden omdat objectieve informatie ontbreekt.

Wat doet het project eraan?
In dit project wordt een database gebouwd die alle duurzaamheidsparameters van agrarische producten bevat. Producenten kunnen gebruik maken van deze database om hun vorderingen te monitoren.

Wat levert het project op?
Het project levert het bedrijfsleven inzicht in de duurzaamheid van hun producten en processen op en stimuleert hen verder te verduurzamen.

Projectinfo

Projecttitel: Continuous Improvement of Sustainability of all agro-products sold in the Netherlands (AF 16140)
Kernthema: Consument en Maatschappij
Looptijd: 2017 – 2020
Budget publiek: € 942.000
Budget privaat: € 722.000
Projectleider: Tommie Ponsioen
Betrokken partijen: Alliantie Verduurzaming Voeding, Flora Holland, GroentenFruitHuis, Superunie, Sligro, Albron, Benefits of Nature, Unilever, PRé Consultants, Elanco, Grodan, Wageningen University & Research.


Share this Post