Weerbare jonge varkens en kippen dankzij nieuwe voercomponenten


Samenvatting

Jonge varkens en kippen zijn gevoelig voor infectieziekten, omdat hun immuunsysteem nog niet volledig ontwikkeld is. In dit project werken de partners aan gezonde en veilige diervoeding die varkens en kippen op jonge leeftijd weerbaarder tegen ziekten maakt, zonder dat antibiotica nodig is. Het draagt zo bij aan het dierenwelzijn en aan een duurzamere veehouderij die klaar is voor de toekomst.

Wat is er aan de hand?
Het immuunsysteem van jonge dieren is nog niet volledig ontwikkeld. Tijdens hun ontwikkeling zijn er daardoor perioden waarin zij zeer gevoelig zijn voor infectieziekten. Dit kunnen ernstige, niet te controleren ziekten zijn. Dit leidt tot groot economisch verlies en grootschalig gebruik van antibiotica. Bovendien belemmeren de ziekten de ontwikkeling tot een gezond dier.

Wat doet het project daaraan?
In dit project werken de partners aan veilige en gezonde diervoeding die kippen en varkens weerbaarder maakt tegen infectieziekten op jonge leeftijd, zonder gebruik van antibiotica. Dit gebeurt door de transgenerationele factoren vanuit de moeder en de vroege voeding gericht te sturen.

De onderzoekers kijken daarbij naar interacties in de darm tussen componenten die het immuunsysteem beïnvloeden. Dit zijn voedingscomponenten, microbiota, darmpitheelcellen en cellen van het immuunsysteem in het darmslijmvlies.

Daarnaast onderzoeken zij hoe immuuncellen het immuunsysteem van de luchtwegen aansturen. In de intensieve veehouderij spelen luchtweginfecties bij varkens en kippen een rol en daarom willen de onderzoekers de communicatie tussen darm en longen begrijpen. De industriële partners gaan de voeders samenstellen en toepassen in de eerste grootschalige voedingsproeven in vivo.

De volledige naam van het project is: Transgenerational nutrition-based gastro-intestinal health promotion in agricultural animal husbandry.

De drie thema’s van het project zijn:

  • de relatie tussen de voeding van het moederdier en de ontwikkeling van (darm)immuniteit in nakomelingen;
  • voeding in relatie tot de ontwikkeling van gezonde darmmicrobiota en immuunontwikkeling;
  • de relatie tussen voeding voor jonge dieren en immuniteit van het slijmvlies in darm en luchtwegen.

Wat levert het project op?
Doel van het project is voedingscomponenten te selecteren die de darmgezondheid, darmfysiologie en immunologische weerbaarheid van de moeder positief beïnvloeden, waarna de moeder voor overdracht naar het jonge dier zorgt. Het draagt zo bij aan duurzame verbetering van gezonde dierlijke productiesystemen, die klaar zijn voor de toekomst.

Welk probleem lost dit op?
Het project leidt tot veilige en gezonde diervoeding die varkens en kippen op jonge leeftijd weerbaarder maakt tegen infectieziekten. Daarmee heeft het toegevoegde waarde voor de diervoederindustrie.

Wat is het effect op themaniveau?
Op themaniveau draagt het project vernieuwingen aan die de diervoedersector robuuster en duurzamer maken. De resultaten moeten het mogelijk maken om potentieel bruikbare nieuwe componenten voor veevoer te ontwikkelen en gebruiken. Dit bevordert de gezondheid van dieren, zonder dat het nodig is om antibiotica toe te dienen.

Projectinfo

Projecttitel: Transgenerational nutrition-based gastrointestinal health promotion in agricultural animal husbandry
Projectnummer: ALW868.15.030
Looptijd: 2015-2019
Budget publiek: € 697.510
Budget privaat: € 300.000 (cash en in-kind)
Projectpartners: Wageningen University & Research, Feed4Foodure B (2015/2016) en Vereniging Diervoederonderzoek Nederland (2017/2018)


Share this Post