Verduurzaming van de buitenuitloop van kippen


Samenvatting

Veel legpluimveebedrijven hebben een buitenuitloop. Dit is goed voor het dierenwelzijn, maar een buitenloop stelt pluimveehouders ook voor uitdagingen, zoals roofdieren, ophoping van mest en kans op vogelgriep door contact met wilde vogels.

Wat doet het project daaraan?
In een ontwerpsessie met pluimveehouders en andere experts zijn twee voorbeelden van overdekte uitlopen uitgewerkt die een oplossing bieden voor bovengenoemde uitdagingen. Daarnaast is in het project inzicht gekregen in risicofactoren en hoe deze te verkleinen.

Wat levert het project op?
Het project heeft twee ontwerpen voor overdekte kippenuitlopen opgeleverd. Het eerste ontwerp, de Kippenkas, is bedoeld voor bestaande stallen waar vervolgens een nieuwe buitenuitloop aan vast wordt gebouwd. Het tweede ontwerp is de Hooverstal, een mobiele stal die makkelijk over een weiland is te verplaatsen. Daardoor is de ‘nabije buitenuitloop’ steeds een nieuw stukje van het perceel.

Projectinfo

Projecttitel: Inrichting van de (overdekte) kippenuitloop
Projectnummer: AF-14111
Looptijd: 2014-2016
Budget publiek: € 130.000
Budget privaat: € 130.000
Projectpartners: Louis Bolk Instituut, Het Pluimhuis, Faunafonds, Wageningen Livestock Research


DEEL DIT BERICHT