Werkgebied
Start-ups:
nieuwe, innovatieve bedrijvigheid

Stimuleren van start-ups

Het afgelopen jaar zijn twee rondetafel-bijeenkomsten georganiseerd door Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de Topsectoren Agri&Food, Tuinbouw&Uitgangsmaterialen en High Tech Systemen en Materialen (HTSM), met diverse stakeholders van bedrijven, kennisinstellingen, financiers, overheden en StartupDelta. Daarbij is geconstateerd dat extra aandacht voor het stimuleren van innovatieve start-ups nodig is, om innovatie in de Topsectoren Agri&Food en Tuinbouw&Uitgangsmaterialen verder te versterken en ook specifiek de kansen op het grensvlak met de Topsector HTSM en ICT beter te benutten. Aansluitend hierop heeft het Topteam Agri&Food het voornemen om het stimuleren van start-ups als apart werkgebied toe te voegen. Hierover worden gesprekken gevoerd met diverse organisaties en initiatieven, waaronder StartLife, FA-Next, FoodNexus en StartupDelta, om te komen verdere verbinding, afstemming en krachtenbundeling.

European FoodNexus Startup Challenge

Eén van de activiteiten die mede met steun van EZK is geïnitieerd, is de ‘European Agri & Food Startup of the Year Challenge’ die in 2017 voor het eerst georganiseerd werd. Nederland was gastland voor de Europese finale. Europa’s beste agrifood startups – die in eerdere nationale voorrondes gewonnen hebben – namen het in de challenge tegen elkaar op voor een publiek van investeerders en gevestigde agri&food bedrijven. De internationale competitie wordt gezien als een aanjager voor innovatie en is bedoeld om nieuwe mogelijkheden voor duurzame en efficiënte voedselproductie snel op de markt te brengen.

Het evenement wordt georganiseerd onder de vlag van FoodNexus, een internationaal consortium van innovatieve agri&food ondernemers, multinationals en kennisinstituten. Nederland positioneert zich als internationaal greentech- en startup-land door met een startinvestering van 200.000 euro het voortouw te nemen en samen met FoodNexus de eerste European Agri&Food Startup of the Year Challenge op te zetten. Ieder jaar treedt een ander land op als gastland, waarna het na enkele jaren weer terugkeert naar Nederland.

Meer over de Challenge:
Facebook video
Facebook event
Twitter video