Werkgebied TKI:
kernthema Gezond & Veilig


Verbeteren volksgezondheid

Dit kernthema beoogt een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de volksgezondheid door de productie van gezonde, lekkere en veilige voeding. Daarbij wordt het aandeel zout, suiker en vet in producten verminderd en het aandeel vezels verhoogd. Ook het verminderen van voedselallergie valt binnen dit kernthema. Bij de productie wordt gestreefd naar een duurzame, energie- en waterefficiënte naoogstverwerking met een minimum aan verspilling. Randvoorwaarde is voedselveiligheid, alsmede de gezondheid van de mens in relatie tot diergezondheid in de veehouderij (1Health).

Daarmee richt dit kernthema zich op de volgende onderdelen:

  • Ontwikkeling van producten en processen voor een gezonder voedingspatroon: herformulering, onderzoek naar de relatie tussen producten (smaak, geur, mondgevoel), aankoop, bereiding en een gezond eetpatroon, vermindering voedselallergie en versterken van het immuunsysteem;
  • Duurzame voedselverwerking: efficiënt, mild en gericht op de hele keten, kwaliteit en veiligheid in de keten, verpakken en bewaren, verminderen voedselverspilling;
  • Veiligheid en gezondheid voedsel en dieren: chemisch, micro-organismen, antibioticagebruik, beheersing zoönosen, veilige productiewijze, verminderde milieudruk, ziekteverwekkers en fijnstof;
  • Voeding en gezondheid: methoden voor meten van de effecten van voedsel op de gezondheid (inclusief voedselallergie).

Klik hier voor een volledige beschrijving van het kernthema.

Klik hier voor de samenstelling van de klankbordgroep.

Activiteiten

De huidige activiteiten bestaan uit 41 lopende PPS-projecten en programma’s die in de vorige kennis- en innovatieagenda waren ondergebracht in de roadmaps Hoogwaardige Producten en Voedselveiligheid. Daarnaast is er intensieve samenwerking met TiFN waar circa 14 PPS-projecten onder vallen.

De komende jaren zetten we in op:

  • De samenwerking met het in ontwikkeling zijnde Sustainable Food Initiative en met TiFN;
  • Versterken van het One Health initiatief (via NWO/ZonMW met LSH, het maatschappelijk innovatie programma Gezonde Mensen en Dieren);
  • Een maatschappelijk innovatieprogramma Voedselveiligheid.

Projecten

Bekijk het projectoverzicht Cosument & Maatschappij op de desktopversie.

Projecten

Alle kennis- en innovatieprojecten die behoren tot het kernthema Gezond & Veilig vindt u in het projectenoverzicht.


Kernthema’s TKI Agri&Food

Gezond & Veilig

Thematrekker

Ariette Matser
0317-480121
E-mail

Innovatiemakelaars

Mark Kats
06-22522776
E-mail

Ivo Ploegsma
06-53185570
E-mail