Werkgebied TKI:
kernthema Circulair


Sluiten van kringlopen

Centraal in het kernthema Circulair staat het sluiten van kringlopen, het beperken van verliezen, het tot waarde brengen van zij- en reststromen uit de agrifoodsector. Daarbij wordt de gehele keten betrokken, van primaire productie, verwerking tot eindproducten.

Daarbij onderscheiden we de volgende onderdelen:

 • Ontwikkeling nieuwe en aangepaste grondstoffen (groene grondstoffen);
 • Valorisatie eiwitten, koolhydraten, oliën en vetten;
 • Geïntegreerde (kleinschalige) bioraffinage;
 • Verwerking en verwaarding van dierlijke mest.

Klik hier voor een volledige beschrijving van het kernthema.

Klik hier voor de samenstelling van het kernthemateam.

Activiteiten

De lopende activiteiten bestaan uit 16 PPS-projecten en programma’s ondergebracht in de roadmap Biobased Economy. Deze roadmap is onderdeel van de kennis- en innovatieagenda van het TKI-BBE (BioBased Economy) (een crossover tussen de topsectoren Agri & Food, Chemie en Energie). Het TKI-BBE onderscheidt de volgende thema’s die elk zeer relevant zijn voor de agrifoodsector:

 • (Micro)biologische conversie;
 • Chemisch-katalytische conversie;
 • Thermische conversie;
 • Solar capturing (met behulp van zonlicht rechtstreeks omzetten van CO2 in grond- en brandstoffen).

De komende jaren zetten we specifiek in op:

 • Transitieteam Circulaire economie biomassa en voedsel;
 • Transitieteam kunststoffen, met name gericht op bioplastics als hoogwaardige valorisatieoptie voor biomassa reststromen;
 • Mestverwaarding: NL Next Level-initiatief en NWO-programma met Carbohydrate Competence Centre (CCC);
 • Verduurzaming grondstoffen / Grondstoffenakkoord;
 • Ontwikkeling van nieuwe meer circulaire ketens door geïntegreerde bioraffinage concepten en verwaarden van zijstromen.

Projecten

Bekijk het projectoverzicht Cosument & Maatschappij op de desktopversie.

Projecten

Alle kennis- en innovatieprojecten die behoren tot het kernthema Circulair vindt u in het projectenoverzicht.


Kernthema’s TKI Agri&Food

Circulair

Thematrekker

Harriëtte Bos
06-51877384
E-mail

Innovatiemakelaar

Ton Voncken
06-21550836
E-mail